FrozenGaming

Survival, PVP, Economy

IP: frozen-gaming.tk

Verze: 1.16.4

Hráčů:

Náš Discord Mapa serveru

Hlasovat pro server

Příkazy pro hráče:

/warp - seznam warpů
/balance - zobrázení stavu konta
/sethome - nastavení domova
/delhome - smazání domova
/pay jmeno - platba hráči
/rules - pravidla
/tpa - žádost o teleport na hráče
/jobs join - výběr povolání
/rtp - náhodný teleport
/voting - hlasování o změně času nebo počasí
Vytvoření residence:
Dřevěnou motykou vybrat 2 body
/res create jmeno
/res padd - přidání hráče do residence
/res tp - teleport do residence
/res expand - rozšíření residence

Vytvoření shopu:
Položit na zem truhlu
itemem v ruce do ní bouchnout
napsat do chatu cenu itemu

VIP

/kits - možnost vzít si sadu itemů
/back - teleport na předchozí pozici
/clearinvetory - vyčištění inventáře
/enderchest - možnost enderchesty
/feed - doplnění hladu
/fly - možnost létání
keepinv - zachování inventáře po smrti
keepexp - zachování XP po smrti
/hat - možnost nasadit si item na hlavu
/heal - možnost doplnit životy
/repair - možnost opravit itemy
/workbench - možnost kdykoliv otevřít CraftingTable
70% slova na itemy v /shop
před jménem VIP
5x Residence 300x300
ochrana před afk kickem
připojení při plném serveru

Voter

Za 20 hlasů za posledních 14 dní do té doby dokud tuto podmínku splňujete
Ověřujte si zde

/kits - možnost vzít voter kit
/back - teleport na předchozí pozici
/clearinvetory - vyčištění inventáře
/enderchest - možnost enderchesty
/fly - možnost létání
keepinv - zachování inventáře po smrti
keepexp - zachování XP po smrti
/hat - možnost nasadit si item na hlavu
/workbench - možnost kdykoliv otevřít CraftingTable

FrozenGaming
Herní jméno