FrozenGaming

Survival, PVP, Economy

IP: frozen-gaming.tk

Verze: 1.16.5

Hráčů:

Náš Discord Mapa serveru

Hlasovat pro server

Příkazy pro hráče:

/warp - seznam warpů
/balance - zobrázení stavu konta
/back - teleport na předchozí pozici
/sethome - nastavení domova
/delhome - smazání domova
/pay jmeno - platba hráči
/rules - pravidla
/tpa - žádost o teleport na hráče
/jobs join - výběr povolání
/rtp - náhodný teleport
/voting - hlasování o změně času nebo počasí
Vytvoření residence:
Dřevěnou motykou vybrat 2 body
/res create jmeno
/res padd - přidání hráče do residence
/res tp - teleport do residence
/res expand - rozšíření residence

Vytvoření shopu:
Položit na zem truhlu
itemem v ruce do ní bouchnout
napsat do chatu cenu itemu

VIP

/kit Vip - možnost vzít VIP kit
/clearinvetory - vyčištění inventáře
/enderchest - možnost enderchesty
/feed - doplnění hladu
/fly - možnost létání
keepinv - zachování inventáře po smrti
keepexp - zachování XP po smrti
/hat - možnost nasadit si item na hlavu
/skull - givnutí hlavy hráče
/heal - možnost doplnit životy
/repair - možnost opravit itemy
/workbench - možnost kdykoliv otevřít CraftingTable
před jménem VIP
5x Residence 300x300
ochrana před afk kickem
připojení při plném serveru

Voter

Za 20 hlasů za posledních 14 dní a do té doby dokud tuto podmínku splňujete
Ověřujte si zde

/kit Voter - možnost vzít voter kit
/clearinvetory - vyčištění inventáře
/enderchest - možnost enderchesty
/fly - možnost létání
keepinv - zachování inventáře po smrti
keepexp - zachování XP po smrti
/hat - možnost nasadit si item na hlavu
/workbench - možnost kdykoliv otevřít CraftingTable

FrozenGaming
Herní jméno